Ontwikkeling: Natuurontwikkeling via Programma Nieuwe Natuur

Staatsbosbeheer wil een kwaliteitsimpuls uitvoeren in het Hollandse Hout ter versterking van de natuur- en recreatiewaarden als onderdeel van het robuuste geheel van het Oostvaardersplassengebied. De nadruk ligt op het vergroten van de recreatieve waarde en ecologische variatie door de aanleg van natte natuur in de vorm van een of meerdere slenken en het uitbreiden van de recreatieve mogelijkheden.

Meer info: Flevoland.nl

Contact

Adres:
Lelystad
Plan je route
Afstand:

Locatie

Heb je een tip over Flevoland die je graag wilt delen?

Meld je tip hier aan