Disclaimer

De inhoud van deze site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid voorbereid en samengesteld op basis van betrouwbare en actuele bronnen alsmede door derden aangeleverde gegevens.

Visit Flevoland initiatiefnemer
Visit Flevoland is initiatiefnemer van visitflevoland.nl en betrokken partijen zijn niet verantwoordelijk voor enige afwijkingen of tekortkomingen in de gegevens en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen ten aanzien van eventuele onjuistheden, wijzigingen of onvolkomenheden in de hier en elders op basis van deze databases gepubliceerde/getoonde gegevens.

Voorwaarden voor het gebruik van de website www.visitflevoland.nl

 • Toegang tot en gebruik van deze internetsite cq applicatie zijn onderworpen aan onderstaande voorwaarden, tenzij anders bepaald in aanvullende voorwaarden in betreffende applicatie of ander gedeelte van de website gesteld. Gebruik van deze website en gerelateerde applicaties betekent de volledige aanvaarding van deze voorwaarden en aanvullende voorwaarden gesteld in de applicaties en andere delen van de website. Informatie over internetsite of met haar gelieerde ondernemingen en de producten en diensten van deze internetsite, worden met inachtneming van onderstaande voorwaarden verstrekt.
   
 • Deze website en de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen betreffende of verband houdend met website of haar producten en diensten worden verstrekt "zoals zij zijn" zonder enige verklaring of bevestiging en zonder enigerlei garantie, al dan niet expliciet of impliciet, met inbegrip van, echter niet beperkt tot, de impliciete garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of geen inbreuk vormend. De informatie die op deze website aangeboden wordt, is niet geschreven om aan uw persoonlijke behoeften te voldoen en u bent degene die ervoor verantwoordelijk is uzelf ervan te vergewissen of deze informatie voor uw doel geschikt is voordat u er gebruik van maakt.
   
 • Visit Flevoland noch een van haar contractpartijen of werknemers is aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere door de rechter toegewezen, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website of het gebruik en verspreiding van informatie die op deze website aanwezig is.
   
 • Deze website kan onjuistheden of typefouten bevatten, die na de ontdekking ervan door de exploitant gecorrigeerd zullen worden naar exploitants goeddunken. Ook wordt de informatie op deze website regelmatig bijgewerkt. De exploitant behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen of de producten en diensten, waarnaar op deze website verwezen wordt. Aangezien Internet onafhankelijk in stand wordt gehouden op duizenden sites overal ter wereld, is het mogelijk dat de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen waartoe deze site toegang verleent afkomstig zijn van buiten de grenzen van deze website. Om deze reden sluit exploitant alle verplichtingen of verantwoordelijkheid uit inzake de gegevens die hetzij verkregen of verworven worden, hetzij toegankelijk zijn binnen, via of buiten deze website.
   
 • De handelsmerken, handelsnamen, beelden, logo's en afbeeldingen die de producten en diensten van Visit Flevoland herkenbaar maken, alsmede het ontwerp, tekst en grafische mogelijkheden van de website zijn het eigendom van exploitant. Tenzij dit uitdrukkelijk is bepaald, zal niets van hetgeen hierin is vervat, worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van exploitant.
   
 • Alhoewel Visit Flevoland al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om deze website virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven en aansprakelijkheid voor virussen is uitgesloten. U wordt daarom geadviseerd alle op het Internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van deze website ophaalt.
   
 • Foto's op www.visitflevoland.nl mogen niet zonder toestemming van Visit Flevoland worden gebruikt, gedownload, gedupliceerd of anderszins. Foto's en afbeeldingen op deze website zijn afkomstig van onder andere de volgende organisaties en natuurlijke personen: Alex Verweij, Ignas van Schaik, De Nieuwe Wildernis, EMS Films, Maarten Feenstra - Feenstra, Batavialand, Museum Schokland, Werelderfgoed Schokland, Batavialand, Puur Zeewolde, Almere City Marketing, Citymarketing Lelystad, gemeente Dronten, VVV Noordoostpolder, Tourist Info Urk, Staatsbosbeheer, Provincie Flevoland, Natuurmonumenten, Flevo Landschap, Apollo Hotels, Aviodrome, Batavia Stad Fashion Outlet, Belevenissenbos, Best Western Plus Plaza, Camp Spirit, Center Parcs De Eemhof, de Boet, Dorhout Mees, Dubbel-Op, Erkemederstrand, Flevoncie, Fruithal Smits, Fun Forest Almere, Land Art Flevoland, Lelystad Airport - Fotostudio Wierd, Lowlands, Marina Muiderzand, Museum nagele, Netl de Wildste tuin, Orchideeënhoeve, RCN Zeewolde, restaurant Beachclub NU, Sail Today, SEC Survivals, Strandpaviljoen Bremerbaai, Vis a Vis, Wijland Festival XL de Ateliers, Wildeburg Festival, Brasserie Zuiderzoet en diverse andere fotografen en aanbieders van beeldmateriaal.

PRIVACY STATEMENT
Visit Flevoland is gevestigd te Lelystad en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 39062050. Wij zijn gehouden om de privacy van de bezoeker van onze website te beschermen. Visit Flevoland verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Om het gebruik van de website te bevorderen kunnen wij uw gegevens vastleggen in een bestand. Visit Flevoland zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij houden ons aan de wettelijke bewaartermijnen.

U kunt via e-mail naar info@visitflevoland.nl.nl of per post naar Botter 14 15, 8232 JP Lelystad een bericht sturen als u wilt weten welke gegevens over u zijn vastgelegd, als u gegevens wilt corrigeren of als u gegevens wilt laten verwijderen. Daarnaast kunt u doorgeven dat u niet langer prijs stelt op het per e-mail of per post ontvangen van persberichten.

Visit Flevoland verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Visit Flevoland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Visit Flevoland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@visitflevoland.nl.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op andere websites die door middel van links met de website van Visit Flevoland verbonden zijn. Voor de bijbehorende privacyverklaring willen wij u graag verwijzen naar de betreffende websites.

Visit Flevoland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer deze daarom regelmatig.

COOKIES

Wat is een cookie?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van permanente cookies
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.

Gebruik van sessie cookies
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Tracking cookies van onszelf
Met jouw toestemming plaatsen wij een cookie op jouw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra je een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

Tracking cookies van onze adverteerders
Met jouw toestemming plaatsen onze adverteerders “tracking cookies” op jouw apparatuur. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s je bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van jouw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van jouw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

Google Analytics / Universal Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Trackingcode op basis van display-advertenties

Onze website heeft de volgende Google Analytics functies geïmplementeerd op basis van display-advertenties :

 1. Remarketing
  • Wij maken gebruik van remarketing met Google Analytics in onze online advertenties
  • Externe leveranciers, waaronder Google, geven onze advertenties weer op sites op internet
  • Wij, en andere partijen, waaronder Google, gebruiken directe cookies (zoals de Google Analytics-cookie) en indirecte cookies (zoals de DoubleClick-cookie) gecombineerd om advertenties gericht en geoptimaliseerd weer te geven op basis van iemands eerdere bezoeken aan onze website
 2. Vertoningsrapportage voor het Google Display Netwerk
  • Wij, en andere partijen, waaronder Google, gebruiken directe cookies (zoals de Google Analytics-cookie) en indirecte cookies (zoals de DoubleClick-cookie) gecombineerd om aan te geven hoe onze advertentievertoningen, ander gebruik van advertentieservices en interacties met deze advertentievertoningen en advertentieservices gerelateerd zijn aan bezoeken aan onze site.
 3. DoubleClick Campaign Manager-integratie
  • Wij, en andere partijen, waaronder Google, gebruiken directe cookies (zoals de Google Analytics-cookie) en indirecte cookies (zoals de DoubleClick-cookie) gecombineerd om aan te geven hoe onze advertentievertoningen, ander gebruik van advertentieservices en interacties met deze advertentievertoningen en advertentieservices gerelateerd zijn aan bezoeken aan onze site.
 4. Demografische en interesserapporten van Google Analytics
  • De gegevens die afkomstig zijn uit Google's op interesses gebaseerd adverteren of doelgroepgegevens van derden (zoals leeftijd, geslacht en interesses) worden gebruikt voor:
   • Gedragsanalyse van doelgroepsegmenten
   • Conversie optimaliseren
   • Effectiever adverteren en betere suggesties
   • A/B-testen
   • [anders]

Je kunt je afmelden voor Google Analytics voor display-advertenties en advertenties voor het Google Display Netwerk aanpassen met de Advertentie-instellingen.

Wij voegen geen persoonlijk identificeerbare informatie samen met niet-persoonlijk identificeerbare informatie die eerder is verzameld met functies voor display-advertenties gebaseerd op de DoubleClick-cookie, tenzij wij over een duidelijke kennisgeving beschikt over, en vooraf gegeven toestemming van de gebruiker (aanmelding) voor het samenvoegen.

Graag wijzen wij je ook op de Google Analytics Opt-out Browser Add-on, waarmee je kan voorkomen dat jouw gegevens worden verzameld en gebruikt door Google Analytics.

Social Media
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van de sociale netwerken (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google+ en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Verwijderen van tracking cookies geplaatst door derden
Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond

De cookieverklaring van cookierecht.nl heeft als bron gediend bij de totstandkoming van dit document.

NB.
Deze verklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Echter Visit Flevoland is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze verklaring kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!