Ontwikkeling: Snelfietsroute Almere-Lelystad

Contact

Lelystad
Plan je route

vanaf jouw locatie

De provincie werkt samen met de metropoolregio Amsterdam (MRA) aan een netwerk van snelle fietsverbindingen. Een van de fietspaden die nog aangelegd moet worden, is een snelle fietsverbinding tussen Almere en Lelystad.

Een snelle fietsverbinding is voor woon-werkverkeer een alternatief voor de auto of het openbaar vervoer. Met de metropoolregio Amsterdam is afgesproken dat er een hoofdfietsnetwerk moet komen waarop fietsers zich snel en veilig kunnen verplaatsen. Dit staat ook in het coalitieakkoord 2019-2023 van de provincie. Het snelfietspad van Almere naar Lelystad is onder meer bedoeld voor woon- werkverkeer en voor bezoekers aan het Nationaal Park Nieuw Land.

Snel, groen en veilig

Het snelfietspad moet zoveel mogelijk p…

De provincie werkt samen met de metropoolregio Amsterdam (MRA) aan een netwerk van snelle fietsverbindingen. Een van de fietspaden die nog aangelegd moet worden, is een snelle fietsverbinding tussen Almere en Lelystad.

Een snelle fietsverbinding is voor woon-werkverkeer een alternatief voor de auto of het openbaar vervoer. Met de metropoolregio Amsterdam is afgesproken dat er een hoofdfietsnetwerk moet komen waarop fietsers zich snel en veilig kunnen verplaatsen. Dit staat ook in het coalitieakkoord 2019-2023 van de provincie. Het snelfietspad van Almere naar Lelystad is onder meer bedoeld voor woon- werkverkeer en voor bezoekers aan het Nationaal Park Nieuw Land.

Snel, groen en veilig

Het snelfietspad moet zoveel mogelijk passen bij de geplande ontwikkelingen binnen het Nationaal Park Nieuw Land. Daarom moet het snelfietspad goed en veilig zijn en komt het fietspad langs de Oostvaardersplassen te liggen. Het nieuwe fietspad wordt 4 meter breed en ongeveer 15 kilometer lang.

Route

In 2021 is de verkenning snelfietspad Almere-Lelystad afgerond. Daarin heeft de provincie onderzocht wat de beste manier is om het snelfietspad aan te leggen. Op basis van de verkenning is een voorkeursoplossing bepaald voor het snelfietspad van Almere-Lelystad. Het snelfietspad is onderdeel van het fietspadenplan van de provincie en is opgenomen in het programma mobiliteit en ruimte. Het snelfietspad komt voor het grootste gedeelte op bestaande fietspaden. Het pad begint bij de Buitenring N702 bij aansluiting Gerard Monninckpad/Kotterbosweg en loopt via de Kotterbosweg, Kotterbospad, Praamweg, Torenvalkweg, Bosvalkweg tot aan de aansluiting op het fietspad langs de Larserdreef ter hoogte van de Valkendreef.

Planning

2022

De provincie werkt aan een eerste ontwerp van het fietspad: dit heet een voorontwerp. Daarvoor is de provincie in overleg met belanghebbenden zoals de gemeente Almere, de gemeente Lelystad, Staatsbosbeheer en de Fietsersbond. Naar aanleiding daarvan besluit de provincie waar het fietspad precies komt te liggen en hoe het eruit komt te zien. Iedereen kan daarop reageren door een zienswijze in te dienen.

2023

Het voorontwerp is klaar in de zomer van 2023.

2024

Start aanbesteding.

2025
Start aanleg van het fietspad.

Locatie

Heb je een tip over Flevoland die je graag wilt delen?

Meld je tip hier aan

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!