Doorkijkpaneel 1. Zuigerplasbos

Contact

Lelystad
Plan je route

vanaf jouw locatie

GROENE STAD
Het Zuigerplasbos heeft een oppervlakte van 290 hectare. Het bos wordt aan de oostelijke kant begrensd door de Hanzelijn. Aan de westkant grenst het bos aan het golfpark. Het volkstuinencomplex en het sportpark met de daarachter gelegen bebouwing vormen de zuidelijke grens. Het natuurgebied het Zuigerplasbos is een stille idylle aan de rand van een levendige stad.

GROTE ACTIVITEIT
Stil was het hier vroeger, tijdens de aanleg van de IJsselmeerdijk, zeker niet. He…

GROENE STAD
Het Zuigerplasbos heeft een oppervlakte van 290 hectare. Het bos wordt aan de oostelijke kant begrensd door de Hanzelijn. Aan de westkant grenst het bos aan het golfpark. Het volkstuinencomplex en het sportpark met de daarachter gelegen bebouwing vormen de zuidelijke grens. Het natuurgebied het Zuigerplasbos is een stille idylle aan de rand van een levendige stad.

GROTE ACTIVITEIT
Stil was het hier vroeger, tijdens de aanleg van de IJsselmeerdijk, zeker niet. Het Zuigerplasbos dankt zijn naam aan de Zuigerplas. Hier werd zand gewonnen voor de aanleg van de polderdijken. Op het water dreef een enorme zandzuiger die het zand opzoog en dit via een dikke buis wegpompte. De aan het gevaarte gekoppelde buis bleef drijven dankzij de grote, langwerpige drijvers. Deze pijpleiding transporteerde het opgezogen zand dat vervolgens op het land werd opgespoten om te drogen. Later kon het gedroogde zand gebruikt worden voor de 
aanleg van de ringdijk. Nadat de dijken waren aangelegd werd vanaf 1964 bos aangeplant en veranderde de rumoerige bouwplaats in een rustig natuurgebied.

GEVARIEERD
Het Zuigerplasbos is een gevarieerd natuurgebied. Het bos is aangeplant met verschillende soorten bomen. In de bloemrijke grasvelden gonst het van de vlinders, bijen en andere insecten. Door de verschillende biotopen is het gebied ook rijk aan vogels die er broeden en foerageren. Denk bijvoorbeeld aan de boomklever, specht, appelvink en grote lijster.

WATERRESERVOIR
Het Zuigerplasbos heeft ook een functie als waterreservoir voor het gemeentelijke water in Lelystad. Omdat de waterkwaliteit afkomstig uit het omliggende agrarisch gebied, erg voedselrijk is, ging de water kwaliteit van het Zuigerplasbos achteruit. Om de waterkwaliteit te verbeteren, is in 2022 een watergang gemaakt die zorgt voor aanvoer van schoner water uit het IJsselmeer. Daarnaast is aan de zuidkant van de plas 
een moeraszone aangelegd die een lokale bijdrage heeft aan de verbetering van de biodiversiteit. Bovendien ontstaat zo een nieuw leefgebied, waardoor de biodiversiteit vergroot wordt.

RECREATIE
Sinds de jaren zeventig heeft het Zuigerplasbos naast de functie als natuurgebied ook een recreatieve functie. Er loopt een wandelpad van zo’n kleine drie kilometer rond de Zuigerplas. Zo krijg je een mooi beeld van het natuurgebied. Daarnaast is er nog de Zuigerplasbosroute van 5,6 km. De plas zelf is rijk aan zoetwatervis, zoals baars, karper en snoek. Het is dus een ideale plek voor sportvissers. Het Zuigerplasbos is in beheer bij Staatsbosbeheer. 

BELEVENISSENBOS
In het Zuigerplasbos ligt het Belevenissenbos, een gebied van maar liefst 40 hectare. Hier is het grootste speelbos van Nederland gerealiseerd. Kinderen kunnen er volop de natuur ontdekken en spelen. In het bos staan talloze speeltoestellen om te klimmen. Er zijn ook twee parcoursen voor crossfietsen. Of hou je meer van de stormbaan of de survivalroute? Het kan allemaal in het Belevenissenbos in het natuurgebied het Zuigerplasbos.

Locatie

Heb je een tip over Flevoland die je graag wilt delen?

Meld je tip hier aan

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!