Land Art

Dit móet je komen zien. Bezoek onze landschapskunstwerken met een georganiseerde tour. Of lekker op eigen houtje. Pak de auto of de fiets en trek erop uit. Nergens op de wereld vind je zoveel Land Art bij elkaar als in Flevoland. Op plekken waar je het niet verwacht is het ineens daar, midden in het landschap. 

Exposure - Anthony Gormley

Op een strekdam aan de kust van Lelystad staat een beeld van bijna 26 meter hoog: Exposure. Het bestaat uit 1800 staven metaal. Het kunstwerk is ontworpen door de Britse kunstenaar Antony Gormley. De hurkende man kijkt uit over het Markermeer. En overziet zo het weidse landschap.
Meer info

PIER+HORIZON - Paul de Kort

Op deze plek lag vroeger een zes km lange strekdam. Een klein deel hiervan is door Paul de Kort in ere hersteld en tot centrale as van zijn kunstwerk gemaakt. Hier omheen drijven, als een soort windwijzers, lange kraggen. Bij sterke wind en stroming wijzen ze allemaal in dezelfde richting. De palen staan opgesteld in een zeshoekig raster. Dit raster is gebaseerd op de ruimtelijke indeling van de Noordoostpolder.
Meer info

Aardzee - Piet Slegers

Aardzee is één van de grootste kunstwerken in Nederland. Het is vijf hectare groot, net zo groot als de omliggende landbouwkavels. Tussen de glooiende taluds, die als opstuwende golven door het landschap rollen, lopen paadjes bedekt met blauwgrijze schelpen, een verwijzing naar lucht en water. Als een gestolde beweging van de zeebodem ligt het tussen de vlakke akkers in. De waterspiegel van de waterpartij is het enige horizontale oppervlak tussen de hellingen. Het kunstwerk is ontworpen door Piet Slegers.
Meer info

De Groene Kathedraal - Marinus Boezem

Deze ‘gotische’ kathedraal kent geen stenen gewelven, glas-in-lood ramen of koorgangen, maar wordt gevormd door een groep populieren. Kunstenaar Marinus Boezem plantte deze populieren volgens de plattegrond van de Notre-Dame van Reims.Tussen de bomen liggen betonnen paden die de ribben van de kruisgewelven weerspiegelen. De schelpencirkels rondom de bomen verwijzen naar de zee die er 50 jaar geleden nog lag. 
Meer info

Polderland Garden of Love and Fire - Daniel Libeskind

Bij het kunstwerk Polderland Garden of Love and Fire liggen vijf elkaar kruisende lijnen als een vreemd schriftteken in het landschap. Deze  lijnen verbinden mensen in andere plaatsen en tijden met elkaar. De drie kanalen staan symbool voor de imaginaire verbinding van drie steden: Salamanca, de stad waar Juan de la Cruz studeerde, Berlijn, waar Libeskind op dat moment woonde en werkte en Almere, de plaats waar het kunstwerk ligt.
Meer info

Sea Level - Richard Serra

De twee betonnen muren van Sea Level zijn tweehonderd meter lang en staan diagonaal in elkaars verlengde aan weerszijden van een kanaal. Aan de uiteinden vloeien de muren nauwelijks merkbaar over in het landschap, terwijl ze in het midden, op het diepste punt van het park, enkele meters hoog zijn. Sea Level geeft fysieke betekenis aan het begrip zeeniveau: zonder de dijken zou het waterniveau tot aan de bovenste rand van de muren staan. 
Meer info

Observatorium - Richard Morris

Dit kunstwerk verwijst naar (prehistorische) plekken waar de zon en de planeten geobserveerd werden. Observatorium bestaat uit twee cirkels. Hierin zitten drie v-vormige uitsparingen waardoor je polderlandschap kunt zien. Door het middelste stalen vizier kun je aan het begin van de lente en de herfst, wanneer de dag en de nacht even lang zijn, de zonsopkomst zien. De stenen wiggen laten de zonsopgang zien op 21 juni en 21 december. 
Meer info

Riff, PD#18245 van Bob Gramsma

Het ontwerp van Riff, PD#18245 herinnert aan 100 jaar Zuiderzeewet en de inpoldering. Gramsma gebruikte een gegraven ruimte in de Zuiderzeegrond als tijdelijke mal voor zijn kunstwerk. Het resultaat vormt een nieuw uitkijkpunt over het ingepolderde landschap en herinnert als een opgegraven archeologische vondst aan zowel heden als verleden: de ontginning van het land en de continue verandering van het door mensen gemaakte landschap.
Meer info

Deltawerk// - Ronald Rietveld en Erick de Lyon

Het Deltawerk// is een prachtig en kolossaal kunstwerk in het Waterloopbos in Marknesse. Het is gemaakt door de kunstenaars Ronald Rietveld en Erick de Lyon. Zij maakten van de Deltagoot -een reusachtig bassin waarin getest werd hoe de Deltawerken zouden reageren op bepaalde natuurkrachten- een meer dan 200 meter lang kunstwerk.
Meer info

Kom de Land Art ontdekken - Opties genoeg

Waar ligt de Land Art?