Doorkijkpaneel Kuinderburcht

Contact

Doorkijkpaneel Kuinderburcht
Luttelgeest
Plan je route

vanaf jouw locatie

Doorkijkpanelen zijn cortenstalen frames met een transparante plaat. Op die plaat wordt met een tekening een object/activiteit gevisualiseerd die niet (meer) zichtbaar is in het landschap. Door het juiste perspectief van de tekening en de juiste positionering van het frame wordt de tekening als het ware geprojecteerd in het huidige landschap. Op deze manier kan een bijzondere gebeurtenis of een voormalig bouwwerk dat op een specifieke locatie heeft gestaan weer even tot leven komen. Via de doorkijkpanelen maken we de bijzondere ontstaansgeschiedenis en het unieke verhaal van Noordoostpolder beter zichtbaar.

Kuinre ligt in Overijssel en was vroeger een levendige havenplaats aan de druk bevaren Zuiderzee. Net over de grens, in wat tegenwoordig de Noordoostpolder in Flevoland is, zijn de restanten gevonden van twee opeenvolgende burchten, die gezamenlijk worden aangeduid als de Burchten van Kuinre of ook wel kortweg Kuinderburcht.

Bi…

Doorkijkpanelen zijn cortenstalen frames met een transparante plaat. Op die plaat wordt met een tekening een object/activiteit gevisualiseerd die niet (meer) zichtbaar is in het landschap. Door het juiste perspectief van de tekening en de juiste positionering van het frame wordt de tekening als het ware geprojecteerd in het huidige landschap. Op deze manier kan een bijzondere gebeurtenis of een voormalig bouwwerk dat op een specifieke locatie heeft gestaan weer even tot leven komen. Via de doorkijkpanelen maken we de bijzondere ontstaansgeschiedenis en het unieke verhaal van Noordoostpolder beter zichtbaar.

Kuinre ligt in Overijssel en was vroeger een levendige havenplaats aan de druk bevaren Zuiderzee. Net over de grens, in wat tegenwoordig de Noordoostpolder in Flevoland is, zijn de restanten gevonden van twee opeenvolgende burchten, die gezamenlijk worden aangeduid als de Burchten van Kuinre of ook wel kortweg Kuinderburcht.

Bij het droogleggen van de Noordoostpolder werd bij graafwerkzaamheden in 1941-1942 een grote hoeveelheid baksteenpuin en een paalfundering gevonden. Onderzoek wees uit dat dit de fundamenten waren van een kasteel uit de vroege middeleeuwen, een 'mottekasteel', oftewel een ronde burcht op een kunstmatige heuvel met daar omheen een ringvormige gracht.

Vanuit hun burcht controleerden de Heren van Kuinre in de Middeleeuwen de handelsroutes die via de IJssel, de Vecht en de Kuinder liepen. Toen het tol heffen niet genoeg opleverde, ging men over tot het overvallen van schepen. De Heren namen soms de vracht of het schip van de handelaren in beslag. In ruil voor losgeld konden zij dan hun bezit terug krijgen.

De tweede burcht is in 1951 ontdekt met behulp van luchtfoto's die de RAF in de Tweede Wereldoorlog gemaakt had.  De resten zijn nooit in het landschap zichtbaar gemaakt omdat de locatie in 1951 al een agrarische bestemming kreeg. Wel zijn er voorwerpen als wapens, potten, bekers en een bijna complete leistenen zonnewijzer gevonden. Vanwege de cultuurhistorische- en wetenschappelijke waarden zijn de overblijfselen van de beide burchten in 1978 als archeologische monumenten ingeschreven in het rijksmonumentenregister.

Via het Doorkijkpaneel Kuinderburcht kun je, ondanks het gebrek aan uitgebreide opgravingen, toch een impressie krijgen van hoe de burchten er vroeger uitzagen. Je vindt het Doorkijkpaneel Kuinderburcht op De Heuvel in het Kuinrebos. Als je recht voor het doorkijkpaneel gaat staan, zie je de Kuinderburcht onderaan De Heuvel in het landschap liggen.

Bekijk de precieze locatie van dit doorkijkpaneel op Google Maps. Parkeren kan op een parkeerterrein aan de Hopweg.

Locatie

Heb je een tip over Flevoland die je graag wilt delen?

Meld je tip hier aan

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!