f409ddc3-906b-4a81-9218-417f6380c7cc.jpg

Urkerbos

Bonte mengeling Het Urkerbos wordt gekenmerkt door een mengeling van soortenrijk loofbos, naaldhoutbos en natuurrijke open plekken. In het bos…

Lees verder

Bonte mengeling Het Urkerbos wordt gekenmerkt door een mengeling van soortenrijk loofbos, naaldhoutbos en natuurrijke open plekken. In het bos ligt het geologisch reservaat P. van der Lijn , waar een morene uit de ijstijd aan de oppervlakte komt. In de zuidrand bevindt zich het Staartreservaat , een klein moerasgebied. De bosvorming is nog in volle gang. De populieren naderen deels het einde van hun levensloop en de vakken fijnspar worden door stormen omgetoverd in een bont geheel van open en gesloten plekken. Bijna alle boomsoorten kiemen er spontaan. Eik, berk en haagbeuk nemen de plaats in van de fijnsparren die hier zo oppervlakkig wortelen dat ze in een flinke storm omvallen. Dat komt mede door de hoge grondwaterstand en de bodem die laagsgewijs en pleksgewijs bestaat uit kalkrijke klei, veenmosveen en keileem of zand. Rijk aan paddenstoelen Dankzij het hoge grondwaterpeil kan de plantengroei in het natuurbos nog gevarieerder worden. Er zijn enkele poelen gegraven om kikkers, padden en salamanders een goed leefgebied te bezorgen. Op de bosbodem groeien soorten als geel nagelkruid op klei, bosbies op veen, kleine valeriaan op keileem en rondbladig wintergroen op leem. Het bos is bijzonder rijk aan paddenstoelen. Er zijn veel bosvogels zoals boomklever, boomkruiper en grote bonte specht. Ook grauwe vliegenvanger, wielewaal, zwarte mees, appelvink, buizerd en havik zijn vaste bewoners van het bos. Het Urkerbos herbergt een aantal blauwe reigerkolonies, verscholen in de toppen van de fijnsparren.

Gemeente: Urk Aangelegd in: In de periode 1953 - 1959 In beheer sinds: 1994 Oppervlakte: 212 ha Toegang: Vrij toegankelijk; er zijn verharde fietspaden en uitgezette wandelroutes Ligging: Ten noorden van UrkĀ 

Lees minder

Locatie