Subsidie Covid 19

Ben jij als ondernemer of organisatie in de Flevolandse gastvrijheidssector actief bezig (geweest) om je klaar te maken voor de 1,5 meter economie volgens de richtlijnen van het RIVM? Heb jij hiervoor een investering gedaan of ga je dit nog doen? Voor een deel van deze investering kun je bij Provincie Flevoland een subsidie aanvragen. 

De regeling

boom staand Almere Fun Forest

boom staand Almere Fun Forest

© Thomas Erdmann - Fun Forest Almere

Gastvrijheidssector

De regeling is bedoeld voor ondernemers/organisaties in de gastvrijheidssector van Flevoland (op basis van een lijst SBI codes). De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 2.500,-. Subsidiabele kosten zijn materiaalkosten en/of kosten voor de inhuur van derden die zijn ingezet voor de noodzakelijke aanpassingen vanwege Covid-19. 

Vraag je subsidie aan

Voorwaarden - om aan te vragen

Claustrawand Museum Nagele

Claustrawand Museum Nagele

© Visit Flevoland

Deadline 1 december

Dit zijn voorwaarden om in aanmerking te komen voor de Covid-19 subsidie:
- De kosten zijn gemaakt op of na 6 mei 2020
- Je bedrijf / organisatie valt onder deze SBI-codes
- De hoogte van de subsidie moet minimaal € 1.000,- bedragen en heeft een maximum van € 2.500,-
- Het moet financieel en praktisch uitvoerbaar zijn volgens de RIVM-richtlijnen op het moment van aanvragen
- De activiteiten moeten voor 31 december 2020 zijn afgerond
- Per onderneming kan maximaal één aanvraag worden ingediend
- Je kunt aanvragen tot 1 december 2020

Voorbeelden van eerdere aanvragen

  • Verbreden van buitendek van een passagiersschip
  • Creëren en signing van verschillende looproutes op recreatiepark
  • Plaatsen van een tijdelijke kiosk wat afhaalmogelijkheden voor horeca mogelijk maakt
  • Coronaproof maken van sanitair door extra deuren en gescheiden in- en uitloopmogelijkheden te creëren
  • Plaatsen van extra sanitairblokken op campings
  • Aanschaf van digitaal smart counting systeem en stoplichtsysteem om aantal personen in ruimten te bepalen en te reguleren
  • Creëren van extra gescheiden binnenruimtes o.a. met tent om kleinere partijen/feesten te kunnen huisvesten
  • Aanpassen van tribunes zodat voorstellingen coronaproof kunnen worden bijgewoond

Hoe kan ik aanvragen?

Subsidieloket

Zorg ervoor dat je de volgende spullen bij de hand hebt om de aanvraag te kunnen indienen: bedrijfsgegevens, SBI code, facturen of opdrachtbevestigingen van de gemaakte kosten, de-minimis verklaring (te downloaden bij de aanvraag). 

Subsidieloket

Vragen?

© Visit Flevoland

Visit Flevoland

Heb je vragen over de subsidie Covid-19 of het aanvragen ervan? Neem dan contact op met Visit Flevoland. 

- T: 0320-286755 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur)
- E: info@visitflevoland.nl (reactie binnen 3 werkdagen)