Ode aan het Landschap

Flevoland is in 2021 deelnemer aan het themajaar Ode aan het Landschap van NBTC Holland Marketing. NBTC Holland Marketing verwoordt het doel van dit ‘nieuwe themajaar’ als volgt: ‘De ‘legacy’ die we met Ode aan het Landschap na willen laten is een structurele nieuwe kijk OP en een herwaardering VAN, het Nederlandse landschap. Het gaat ons om het creëren van bewustwording rondom ons prachtige en unieke landschap maar óók om aandacht voor de effecten van onze ingrepen hierop. Met het themajaar willen we het heden, verleden maar vooral de toekomst van het landschap in de spotlight zetten.

Deze doelstelling past Flevoland goed. Kijk hieronder voor alle informatie over Ode aan het Landschap en hoe je als ondernemer/organisatie mee kunt doen. 

Dossier - Ode aan het Landschap

Ode a/h Landschap Flevoland - Klik op de afbeelding om af te spelen