Internationaal

We werken aan de bekendheid van Flevoland in het buitenland. Zowel 'business to consumer' als 'business to business'. Centraal staat onze keuzes welke beschreven zijn in het Strategisch Marketingplan 2021-2025.  

Business to consumer

Doelgroep

In Duitsland richten we onze activiteiten op de persona’s Mary, Nora en Paul uit het Mentality-model. In België op de persona Mary. In de samenwerkingsprojecten, zoals Nederland Waterland, richten we ons op de persona’s die binnen het project bewerkt worden.

Veerboot Abel Tasman naar de Marker Wadden

Campagnes - Busines to Consumer

Business to Business

Doelgroep

We bewerken de buitenlandse travel trade markt waarbij we een focus hebben op de reizigers vanuit Duitsland en België.

Travel Trade Flevoland - B-to-B

Samenwerking

We werken samen met partners van Travel Trade Flevoland. De belangrijkste markten zijn Duitsland en België. Samen met Visit Friesland, Visit Wadden en de Hanzesteden kiezen we ook in 2021 voor de inzet op marketingactiviteiten bij sterke touroperators. (TUI en/of FTI en/of DER Tour). Tot slot zetten we in op samenwerking met touroperators passend bij het DNA van Flevoland en het huidige en toekomstige aanbod.

Almere heeft bijzondere architectuur zoals het gebouw The Wave.

Floriade Expo 2022 - B-to-B

wholesalers, touroperators en directsellers

In ons aanbod voor touroperators nemen wij Floriade Expo 2022  al sinds drie jaar mee. We bewerken wholesalers, touroperators en directsellers om naast een bezoek aan de Floriade ook overig aanbod in Flevoland mee te nemen in hun pakketten. Daarnaast bewerken we samen met de Floriade ons netwerk van touroperators die we de afgelopen jaren hebben opgebouwd. Tevens brengen we de hotels in Flevoland in contact met de FIT en andere touroperators. 

Covid-19

Voor alle promotieactiviteiten is de status van het Coronavirus (maatregelen overheden Nederland en het buitenland) en het sentiment van de consument bepalend voor de daadwerkelijke timing van de campagnes en pers-activiteiten.