Meer informatie over de subsidieregeling

Wil jij recreanten en/of bezoekers het Verhaal van Flevoland vertellen en laten beleven? Kijk of je in aanmerking komt voor de subsidie van Vergroten belevingswaarde vrijetijdsproducten.

Voor wie?

Ondernemers en organisaties uit de vrijetijdssector in Flevoland.

Waarvoor?

Met deze regeling stimuleert de provincie ondernemers en organisaties voor de totstandkoming van nieuwe vrijetijdsproducten die de recreant en/of bezoeker het Verhaal van Flevoland laat beleven. Maar wat is het Verhaal van Flevoland precies?  Dit is het verhaal dat ingaat op de eigenheid van Flevoland, het nieuwe land op de zeebodem. Dit kan bijvoorbeeld door streekproducten te verkopen, informatie te verstrekken over nabije bezienswaardigheden en het ontwikkelen van nieuwe (belevings)producten passend bij het Flevolandse DNA. In Perspectief Bestemming Flevoland 2030 staan vier verhaallijnen van nieuw land op de zeebodum omschreven die hier verder op ingaan. Dit zijn: Watererfgoed, Agro&Food, Nieuwe Natuur en Vernieuwend Ontwerp.

Welke voorwaarden zijn er?

Om voor deze subsidie in aanmerking te komen geldt een aantal voorwaarden. Deze staan in de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 (ASF 2012) en in de Nadere Regels ‘Vergroten van de belevingswaarde in vrijetijdsproducten vanaf 2023’.

Bij jouw aanvraag zijn een projectplan, werkplan met tijdspad, sluitende begroting en uitgewerkte offertes nodig. Meer informatie hierover kun je vinden in artikel 11 van de Nadere Regels ‘Vergroten van de belevingswaarde in vrijetijdsproducten vanaf 2023’. We raden je aan om deze informatie vooraf te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben. Deze documenten kun je in het aanvraagformulier uploaden.

Het vrijetijdsproduct moet binnen achttien maanden na datum van de subsidieverlening gerealiseerd zijn en heeft na realisatie een minimale instandhoudingsverplichting van twee jaar.

Wanneer aanvragen?

Voor subsidieaanvragen met een startdatum in 2023 is de aanvraagperiode van 1 april tot en met 30 april 2023. Voor de daaropvolgende jaren geldt een aanvraagperiode van 1 november tot 1 december voor een aanvraag met een startdatum in het jaar erna. Indien er in een jaar sprake is van resterend budget, vindt de mogelijkheid plaats om alsnog een aanvraag in te dienen. Dit zal o.a. op de website van Provincie Flevoland kenbaar gemaakt worden.

Beoordeling van de aanvragen

Bij de beoordeling van de aanvraag maakt de provincie gebruik van een puntensysteem. De onderstaande criteria worden beoordeeld door middel van een scoretabel, die terug te vinden is in artikel 12 van de Nadere Regels ‘Vergroten van de belevingswaarde in vrijetijdsproducten vanaf 2023’.

 • Beleving van het verhaal van Flevoland
 • Aantrekken van (meer) bezoekers naar Flevoland
 • Het is doelgroepgericht
 • Samenwerking met meerdere partijen 
 • Heeft betrekking op Flevoland en speelt zich af op minimaal 1 locatie in Flevoland
 • Wat zijn de promotieactiviteiten
 • Duurzame karakter
 • Beschikbaarheid van het product

Maximale bijdrage

Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt € 160.000,- (prijspeil 2023) en wordt jaarlijks geïndexeerd. De subsidie bedraagt ten hoogste 75% van de subsidiabele kosten met een minimum van €5.000,- en een maximaal bedrag van €30.000,-.

Het is mogelijk om één keer in de twee jaar subsidie aan te vragen. Indien eerder een subsidie is verstrekt op basis van deze regeling (of Nadere regels ‘Vergroten van de belevingswaarde in vrijetijdsproducten 2018-2022’), dan moet de vorige aanvraag definitief worden vastgesteld voordat een nieuwe aanvraag gedaan kan worden.

Hoe werkt het?

Wil je een subsidie aanvragen? Lees hieronder hoe het werkt.

 1. Lees de regels in de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 en de Nadere Regels ‘Vergroten van de belevingswaarde in vrijetijdsproducten vanaf 2023’.
 2. Als je vragen hebt over jouw initiatief en/of voor advies of hulp om tot een goed plan te komen kun je contact opnemen met Visit Flevoland.
 3. Vraag de subsidie aan via het aanvraagformulier op de website van Provincie Flevoland. Zorg dat je alle benodigde documenten digitaal beschikbaar hebt en upload deze bij het invullen van het formulier. Verstuur het formulier uiterlijk 30  april 2023.
 4. Je ontvangt automatisch een ontvangstbevestiging zodra jouw aanvraag in goede orde ontvangen is.

Binnen vier weken na indienen van een volledig ingevulde en onderbouwde subsidieaanvraag ontvang je een bevestiging. Als je een volledige aanvraag hebt ingediend zal het maximaal 13 weken duren voordat jouw aanvraag is afgehandeld. Alle communicatie hierover gaat via Provincie Flevoland.

Heb je nog vragen?

Heb je vragen over het Verhaal van Flevoland, de Nadere Regels of het toepassen van jouw eigen plan binnen deze subsidieregeling? Neem dan contact op met Visit Flevoland via info@visitflevoland.nl of via 06-57595349.

Heb je vragen over de procedure? Neem dan contact op met Provincie Flevoland via e-mailadres subsidieaanvragen@flevoland.nl. Zij helpen je graag verder.