Podcast serie - 'Het wrakke water'

De provincie Flevoland – het ingepolderde oostelijke deel van de Zuiderzee – mag met recht een uniek maritiem landschap worden genoemd: het is het grootste scheepskerkhof op land ter wereld. In de voormalige zeebodem zijn maar liefst 450 wrakken gevonden van schepen die daar sinds de late middeleeuwen zijn vergaan. Bijna al deze wrakken zijn op de één of andere manier archeologisch onderzocht, maar het komt zelden voor dat daarmee de identiteit van een wrak (en de opvarenden) werd achterhaald. In de podcast "Het wrakke water" gaan podcast-maker Jon Hille en maritiem archeoloog Yftinus van Popta alsnog op zoek naar de persoonlijke, vaak dramatische verhalen die schuilgaan achter deze wrakken. Aan de hand van archeologisch onderzoek en (historisch) archiefmateriaal reconstrueren ze van verschillende scheepswrakken wat er destijds precies is gebeurd en wat de gevolgen van de verschillende rampen zijn geweest. Wat zijn de oorzaken van scheepsrampen? Wat waren het voor mensen die over de gevaarlijke Zuiderzee voeren om te (over)leven? En zijn er nog nazaten die over de scheepsrampen kunnen vertellen?  

Het is een vierdelige podcast serie. De eerste aflevering verschijnt op 1 april bij alle bekende podcast platforms zoals Spotify, iTunes en Google Podcasts. De trailer is daar al te beluisteren, net als op de website van het wrakke water.

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!