Aardzee

Land Art: Aardzee - Piet Slegers

Aardzee is één van de grootste kunstwerken in Nederland. Het is vijf hectare groot, net zo groot als de omliggende landbouwkavels. Tussen de glooiende taluds, die als opstuwende golven door het landschap rollen, lopen paadjes bedekt met blauwgrijze schelpen, een verwijzing naar lucht en water. Als een gestolde beweging van de zeebodem ligt het tussen de vlakke akkers in. De waterspiegel van de waterpartij is het enige horizontale oppervlak tussen de hellingen. Het kunstwerk is ontworpen door Piet Slegers.

Neem alvast een kijkje

Locatie