100 jaar ZZW

Land Art: Riff, PD#18245 - Bob Gramsma

Het ontwerp van Riff, PD#18245 herinnert aan 100 jaar Zuiderzeewet en de inpoldering. Gramsma gebruikte een gegraven ruimte in de Zuiderzeegrond als tijdelijke mal voor zijn kunstwerk. Het resultaat vormt een nieuw uitkijkpunt over het ingepolderde landschap en herinnert als een opgegraven archeologische vondst aan zowel heden als verleden: de ontginning van het land en de continue verandering van het door mensen gemaakte landschap.

Locatie